Tel: 0919 124 3831

Tel : 0919 124 3831فرشته جان بخش ( Healer )

healer

هیلر (Healer) :
___________________

فرشته نجات بازی یا به عبارتی فرشته شفا دهنده یا همان هیلر نیروی بعدی بازی هست.
هیلر جز نیروهای پروازی بازی محسوب میشود که جان زیادی دارد.
هر هیلر 14 جا از ظرفیت دهکده شما رو پر میکنه و به نسبت جز نیروهای کم کاربرد بازی محسوب میشه.
فرشته شفا دهنده فقط میتواند پشت سر بقیه نیروهای زمینی حرکت کنه و به آنها جان تازه ببخشد ولی به هیچ عنوان خودش
نمیتواند به دیگر نیروها حمله کند و یا تخریبی انجام دهد.
دشمن درجه یک هیلر ها ایر دیفنس ها هستن که با چند شلیک به راحتی آنها را نابود میکنن.
نکته: هیلر فقط به نیروهای زمینی میتواند کمک کند و برای دراگ یا مینیون یا بالن هیچ کاری نمیتواند انجام دهد.
هدف مورد علاقه هیلر: افزایش جان سرباز های زمینی
هیلر با استفاده از قدرت خود میتواند به صورت دسته جمعی به نیروهای شما جان تازه اضافه کند
در واقع جز سرباز های ناحیه زن بازی محسوب میشود.
فرشته نجات نیز دارای دو شکل مختلف هست که با هر بار آپدیت ظاهر آن فرق میکند:

 

 

 

healer,فرشته نجات دهنده کلش,آموزش فرشته شفا دهنده

 

 

خرید جم کلش
خرید جم
خرید جم کلش رویال
دیگر خدمات ما
تماس با ما

 

Tel:  0919.1243831

Email: info@1000gem.org

 

 

__________________________

تلگرام خرید جم