Tel: 0919 124 3831

Tel : 0919 124 3831دریل اکسیر سیاه (Dark elixir drill)

dark elixir drill,دریل اکسیر سیاه,دارک دریل

سازه بعدی مربوط است به اکسیر سیاه که برخی آن را به نام نفت می شناسند.

دریل اکسیر سیاه یا همان دارک دریل نقش تولید و استخراج اکسیر سیاه مورد نیاز ما را در بازی کلش اف کلنز بر عهده دارد.

 اکسیر سیاه کمیاب ترین و ارزشمندترین ماده در بازی است. به طوری که ساخت و یا حتی آپدیت هر کدام از سربازان پادگان مخوف وابسطه به این ماده است.

سرعت تولید این ماده در حالت عادی بسیار کند است به طوری که لول 6 آن در هر ساعت فقط 100 واحد از این ماده را می تواند تولید کند. البته با بوست کردن

می توان کمی این مشکل را برطرف کرد برای همین حفاظت از آن و انتقال زود به زود دارک اکسیر تولیدی به مخرن اکسیر سیاه بسیار مهم است.

همیشه سعی کنید دریل اکسیر سیاه و خود مخرن آن را در وسط دهکده قرار داده و با ساختمان های دفاعی پوشش خوبی برای آن بوجود آورید.

این ساختمان مانند دیگر ساختمان های خدماتی بازی هیچ نقشی در بهبود وضعیت دفاع دهکده ایجاد نخواهد کرد و صرفا در زمان آرامش و صلح است که

با مته های آهنی خود مشغول حفاری و استخراج اکسیر سیاه از دل زمین دهکده کلش اف کلنز است.

 شکل و ظاهر آپدیت و لول های مختلف آن در زیر قرار داده شده است.

 

 

تولید دارک اکسیر,تولید اکسیر سیاه بازی کلش اف کلنز

 

 

خرید جم کلش
خرید جم
خرید جم کلش رویال
دیگر خدمات ما
تماس با ما

 

Tel:  0919.1243831

Email: info@1000gem.org

 

 

__________________________

تلگرام خرید جم