خرید 6012 دیاموند موبایل لجند (با آیدی)

3,300,000 تومان

زمان انجام خرید ها:

  • بین 15 دقیقه تا 4 ساعت (اکثرا زیر نیم ساعت تحویل داده میشود)

ازکجا ایدی خودم رو پیدا کنم؟

  • در داخل بازی موبایل لجند بر روی اسم و یا عکس خود کلیک کنید. در زیر اسم شما یک عدد نوشته شده که همان ایدی شما است.
  • نمونه صحیح آیدی بازی موبایل لجند: 968121175(6267)