Tel: 0919 124 3831

Tel : 0919 124 3831chera gem

خرید جم یا دریافت رایگان آن !؟

 

در بازی کلش اف کلنز به دو روش کلی امکان تهیه جم وجود دارد:
دریافت جم کلش به صورت رایگان :
در بازی به سه روش می توان جم رایگان بدست آورد:
اول با پاک سازی دهکده مثل قطع کردن درختان و بوته ها که هر چند وقت یک بار در دهکده شما ظاهر می شوند.
دوم با انجام ماموریت هایی که هلپر یا همان کمک کننده بازی در باکس سمت راست به شما می دهد که در مجموع 66 ماموریت است.
سوم استفاده از جم باکس هایی که هر چند هفته یک بار از سمت خود بازی در قالب یک بسته 25 تایی جم به بازیکنان هدیه داده می شود.
اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم و کسی بخواهد از این روش ها برای فعال کردن کارگر سوم و چهارم و پنجم استفاده کند.
حداقل به شش ماه بازی مداوم و روزانه نیاز دارد و این تقریبا محال هست.
تازه این در حالی هست که از جم کلش برای هیچ گونه بوست کردن و افزایش سرعت ساخت ساختمان ها استفاده نکند.
خرید جم کلش :
راه حل دوم خرید جم به صورت مستقیم هست که با توجه به قیمت بسته های خرید جم که برای کارگر سوم و چهارم لازم است،اکثر افراد
از این روش برای فعال کردن کارگر های خود استفاده می کنند.
نکته: برای فعال کردن کارگر سوم بازی نیاز به خرید جم 500 تایی، کارگر چهارم جم 1000 تایی و کارگر پنجم جم 2000 تایی می باشد.

خرید جم کلش
خرید جم
خرید جم کلش رویال
دیگر خدمات ما
تماس با ما

 

Tel:  0919.1243831

Email: info@1000gem.org

 

 

__________________________

تلگرام خرید جم
واتساپ خرید جم