خرید موفق ساکر استارز

خرید بازی ساکر استار شما با موفقیت ثبت شد

در صورتی که مشخصات بازی وارد شده صحیح باشد، خرید شما به زودی انجام خواهد شد.

این فرآیند بین ۱۵ دقیقه تا یک ساعت متغیر خواهد بود.

اگر بعد از گذشت ۱ ساعت خرید شما هنوز انجام نشده بود لطفا تماس بگیرید

۰۹۱۹.۱۲۴۳۸۳۱

همچنین پشتیبانی از طریق تلگرام و واتساپ ۲۴ ساعته پاسخ گو شما خواهند بود.

 _____________________________________

نکته مهم :

در صورتی که در بازی با پیغام زیر رو به رو شدید، لطفا از بازی خارج شده و حداقل تا یک ساعت وارد بازی نشوید تا خرید شما انجام شود.

در غیر این صورت امکان سوختن آیتم در حال خرید و شارژ نشدن حساب شما وجود دارد.

پس از اتمام خرید با پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.